e-KYC

Pengesahan Rakan Niaga Halo Go (e-KYC)

Halo Go sedang melakukan pengesahan identiti bagi semua rakan kongsi mengikuti garis panduan e-KYC. Ia dilakukan untuk memastikan semua identiti rakan niaga adalah benar dan untuk mengelakkan pencurian identiti.
Sila lampir dan hantar video pengesahan rakan niaga seperti contoh video yang diberi di bawah sebelum 15th December 2020. Kegagalan pengesahan identiti selepas tarikh ini akan menyebabkan akses akaun rakan kongsi anda disekat.

Terima kasih atas kerjasama anda.

PERHATIAN:
Semasa anda buat video pengesahan sila sebutkan ayat berikut: 
(((Buat video pendek – anggaran kurang dari 10 saat)))

Hi, Saya (Nama Anda) “Executive Partner” Halo Telco akan mengikuti garis panduan yang telah ditetapkan oleh Helo Telco HQ.CONTOH VIDEO: (Step 4)